Máy tạo khí ozone agre 03

  • Loại bỏ các chất kích thích tăng trưởng có trong thịt cá
  • Loại bỏ các chất bảo quản độc hại có trong thịt cá
  • Loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả

.