Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 3000l/h

  • Hệ thống lọc RO tiêu chuẩn.
  • Mạch điều khiển thông minh
  • Bảo hành 12 đối với phần điện